Partners

Xefs Solidaris 2018

Equip Organitzador

L’Equip Organitzador està format per:

Mª José Pujol

Icaria Iniciatives Socials

Kika Sauquet

Icaria Iniciatives Socials

Cristina Manzano

Kalonia

Nuria

Kalonia

Jordi Montserrat

Barter